Handige tips en links

Tips
- Listing: wanneer u in een specifiek tijdvak meerdere malen aan dezelfde klant hebt geleverd, mag u de bedragen van alle leveringen (van die klant) bij elkaar optellen tot een totaalbedrag. U hoeft dus niet alle leveringen afzonderlijk op te nemen in de ICP-opgave. U noemt enkel het totaalbedrag.
Teruggaaf btw: in sommige situaties betaalt u btw in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan tanken in België. U kunt deze betaalde btw via een speciale website terugvragen uit dat EU-land via de Nederlandse Belastingdienst.

Links
-  Belastingdienst
-  Europese Commissie
-  Toelichting digitale aangifte omzetbelasting
-  Toelichting opgaaf intracommunautaire prestaties
Aangifteprogramma voor OB en ICP 
PKI-overheid-certificaat
Uitstelregeling belastingconsulenten