ICP-opgave

Wanneer u diensten of goederen exporteert aan een bedrijf buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie, dan bent u verplicht ICP-opgave te doen. EU-landen wisselen namelijk onderling gegevens uit over zakelijke transacties tussen EU-landen. Met de ICP-opgave wordt dit door de Belastingdienst gecontroleerd.

Intracommunautaire levering:
dit zijn goederen die u hebt geleverd aan een btw-plichtige ondernemer uit een ander EU-land.

Intracommunautaire dienst: dit is een dienst die u hebt verricht aan een btw-plichtige ondernemer uit een ander EU-land.

Er gelden een aantal uitzonderingen bij intracommunautaire diensten, die u niet hoeft op te geven:
- diensten die betrekking hebben op onroerend goed (bijv. verhuur en onderhoud)
- personenvervoer
- diensten die betrekking hebben op cultuur, kunst, sport, wetenschap. ontspanning of onderwijs (bijv. beurzen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, sportevenement)
- diensten die restaurants en cateringbedrijven leveren
- verhuur van een vervoermiddel (max. 30 dagen) of verhuur van een schip (max. 90 dagen)

Voor een volledig overzicht kunt u de toelichting van de Belastingdienst raadplegen.