Toelichting tijdvak

Aangifte per maand
Als u per kwartaal voor meer dan € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebt verricht.

Aangifte per 2 maanden
Als u in de tweede maand van het kwartaal de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebt overschreden. Nadat u de opgaaf hebt gedaan, moet u maandelijks opgaaf doen van uw intracommunautaire leveringen.

Aangifte per kwartaal
- Goederen: als u in dit kwartaal of in een van de vorige vier kwartalen het bedrag van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen niet hebt overschreden.
- Diensten: u mag diensten altijd per kwartaal opgeven, ook als u uw leveringen per maand doet. U doet dan maandelijks opgaaf van uw leveringen, en aan het eind van het kwartaal een kwartaalopgaaf van uw diensten.

Aangifte per jaar
Hiervoor moet u bij uw belastingkantoor een vergunning aanvragen.
- U doet per jaar aangifte omzetbelasting.
- Uw jaaromzet aan intracommunautaire leveringen is niet meer dan € 15.000.
- U levert geen nieuwe vervoermiddelen.
- Uw omzet exclusief btw, is niet meer dan € 200.000.